...Firez

 

...
Flamez danze...Buzzardz fly
Crate Fallz...Zmoothmeatz cry
Zandz turn redz...Bloodz zhall flowz
Bakez Flatbreadz...plantz muzt growz
...